Nadere info

Over de WION
De WION, ook wel de grondroerdersregeling genoemd, is in 2008 in werking getreden. Sinds die tijd zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen.
Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Wat is een Graafmelding?
Als u machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, bent u wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit is een graafmelding. Maar ook als u met een schop of een handgrondboor in de grond gaat graven kan schade aan kabels en leidingen ontstaan. Het is niet bij wet verplicht hiervoor een graafmelding te doen, maar wij adviseren het u wel. Sommige kabels en leidingen kunnen erg ondiep liggen.
Na de melding ontvangt u van ons alle informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Deze kabel- en leidinginformatie moet op graaflocatie aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is 1 graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Na het doen van een melding moet u  binnen 20 werkdagen  beginnen met de graafwerkzaamheden. Als u niet binnen 20 werkdagen na het doen van een melding met de graafwerkzaamheden start, moet u een nieuwe graafmelding doen.
U kunt machinale graafwerkzaamheden dus op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. De uiterste datum waarop u een graafmelding kunt doen is 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden.

Wat is een Oriëntatieverzoek?
Als u nog niet weet wanneer u gaat graven, maar u wilt wel graag weten waar eventuele kabels en leidingen liggen, dan doet u een oriëntatieverzoek.

Voor een gebied van 2500 x 2500 meter of kleiner is 1 oriëntatieverzoek voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere oriëntatieverzoeken doen
Met de informatie van een Oriëntatieverzoek mag u nog niet machinaal gaan graven. U bent wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden nog een 
graafmelding te doen.

Zorgvuldig graven

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen.
Het CROW heeft publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' gemaakt. De instructiekaart uit deze publicatie is aan deze website toegevoegd.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding naar een huis of gebouw lopen. De bedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben liggen zijn niet verplicht u informatie over huisaansluitingen te verstrekken. Als u wel graag informatie over huisaansluitingen wilt ontvangen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). De telefoonnummers en e-mail adressen staan bij de graafinformatie vermeld.

Afwijkende situatie
Als een kabel of leiding niet op de plek ligt waar deze volgens de ontvangen informatie zou moeten liggen of als u een kabel of leiding aantreft die niet op de tekening staat, is er een afwijkende situatie. U bent dan verplicht dit te melden aan het Kadaster.